بلاگ / آرشیو برچسب «عکس فرمالیته عروسی»

عکس و فیلم چیست ؟ همانطور که بعضی از عروس داماد ها ذهن خود را درگیر این موضوع کرده اند که فرمالیته عروسی چیست ؟ یا همین موضوع که به آن پیش آماده سازی برای عروسی می گویند چیست؟  البته که ما می توانیم این موضوع را برای متقاضیان محترم خواننده سایت توضیح دهیم. زمانی که عروس و داماد بعد از مراسم عقد خود برای برگزاری فرمالیته عروسی یا پیش آماده سازی برای عروسی قبل از مراسم عروسی ابتدا با مجموعه ای برای فیلم برداری و عکاسی خود هماهنگ می شوند و در این فرمالیته عروس و داماد همانند روز عروسی خود لباس های عروس …

ادامه مطلب